FIRST® LEGO® League (FLL) är ett världsomspännande program med över en kvarts miljon deltagande barn och unga. I FLL får deltagarna uppleva forskning och teknik på ett autentiskt och modernt sätt. De samarbetar kring att hitta innovativa lösningar på riktiga problem som ingen vuxen vet svaret på.

FLL inspirerar barn och unga i åldern 4-16 år att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Genom samhällsaktuella uppdrag får deltagarna uppleva vetenskap och teknik på ett engagerande och spännande sätt. Är FLL nytt för dig, läs mer om bakgrunden och hur FLL genomförs.

Lustfyllt och meningsfullt lärande

Genom att låta dina elever bilda ett lag och genomföra projektarbetet och tävlingen stärker du deras innovativa förmåga, och gör plats för ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Samtidigt bidrar du till att förfina deras valkompetens till gymnasiet, och stärker deras självbild inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

FLL är ett fantastiskt sätt för att uppnå både de grundläggande färdigheterna och högre kunskapskrav inom flera ämnen som naturvetenskap, matematik, svenska, teknik, programmering och många andra ämnen oavsett vad årets tema är.

Som lag får eleverna även en större förståelse för vad som krävs för att lyckas, vilket är en god förberedelse inför arbetslivet. I lagarbetet ryms roller som projektledaren, formgivaren, mekanikern, forskaren, fotografen, programmeraren m fl.

Idag och i framtiden behöver vi ha djup kunskap om digitaliseringens möjligheter. Elevernas programmeringskompetens kommer därmed att behöva utvecklas i takt med denna omställning. Genom FLL uppmuntrar vi till, och övar oss i, att arbeta tvärsektoriellt och gemensamt för att lösa komplexa samhällsproblem.

Föreningen FIRST LEGO League Skånes stöttar

FLL drivs och organiseras i Skåne av Föreningen FIRST LEGO League Skåne. I vårt arbete med skolor vill vi:

 • stötta skolor som vill göra FLL del av sin pedagogiska verksamhet
 • utveckla elevers entreprenöriella- och samarbetsförmågor
 • öka medvetenheten kring vikten av förmågor som problemlösning och programmering

Genom att delta och engagera dig och dina elever i FIRST LEGO League bidrar du aktivt till att förbereda och träna elever i det livslånga och delade lärandet.

Aktiviteter

För att genomföra FLL som del av skolans verksamhet rekommenderar vi att aktiviteterna vävs in i den ordinarie pedagogiken, och inte genomförs som sidoprojekt. Det säkerställer att tillräcklig tid sätts av, och att eleverna upplever nytta med arbetet.

I korthet rekommenderar vi att du genomför följande aktiviteter:

 • Identifiera ett lag: en klass, en fritidsgrupp eller annan intressegrupp
 • Förankra arbetet hos rektor eller i arbetsgruppen
 • Planera in FLL i din verksamhet, och knyt det till ett eller flera ämnen
 • Anmäl laget i tid (april), och informera laget om höstens arbete
 • Köp in material, det som inte går att återanvända från förra året
 • Påbörja projektarbetet när årets uppdrag släpps (september)
 • Genomför arbetet under 8 veckor, fram till Regionfinalen…
 • …Finaldagen! (november) Ta med laget till platsen för finalen. Fira!

Besök hjernekraft.org för exempel på planering och hur andra skolor genomfört arbetet, eller kontakta oss så hjälper vi dig komma igång.

Utrustning

För att delta i Challenge behövs följande utrustning. Explore använder liknande material.

 • Lagtröjor”: Tröjor för laget (12) ingår i anmälningsavgiften
 • Ett “Challenge set”: en robotmatta och LEGO-klossar som hör till årets tema
 • En LEGO robot: LEGO Education SPIKE Prime eller LEGO MINDSTORMS, vilka kan återanvändas från år till år

Kostnaden för Challenge är ca 8.000 kr/lag, om ingen tidigare utrustning finns att återanvända. Prata med din huvudman om det finns material att låna från tidigare engagemang.

Kompetens

Som lagledare är din primära roll att stötta och vägleda laget i sitt arbete, och hjälpa dem förverkliga sin potential. Du behöver inte känna till svaret på alla frågor, eller kunna programmera. En stor dos nyfikenhet hjälper dig utforska årets problemställningar och teknik.


Att genomföra FLL i skolan är stimulerande, lärorikt, engagerande, slitsamt, spännande och inte minst riktigt roligt! Tillsammans lär ni er naturvetenskap, matematik, teknik och många andra ämnen på ett spännande och engagerande sätt.

Anmäl ditt intresse så hjälper vi dig komma igång!