FIRST® LEGO® League (FLL) är ett världsomspännande program med över en kvarts miljon deltagande barn och unga. I FLL får deltagarna uppleva forskning och teknik på ett autentiskt och modernt sätt. De samarbetar kring att hitta innovativa lösningar på riktiga problem som ingen vuxen vet svaret på.

FLL inspirerar barn och unga i åldern 4-16 år att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare.

Projektet och tävlingen

Under åtta spännande veckor får barnen och ungdomarna uppleva ett praktiskt inlärande av naturvetenskap och teknik. De får komma på innovativa lösningar och utforska verklighetens utmaningar som ingen vuxen vet svaret på. I arbetet får de:

  • designa och programmera en LEGO-robot till att lösa utmaningar
  • definera ett problem/utmaning och forsöka hitta en innovativ lösning
  • presentera arbetet de har lagt ned, och möta andra lag i en turnering

FLL baseras på ett nytt tema varje år. Temat relaterar sig till aktuella samhällsutmaningar och möjligheter. Arbetet genomförs i lag, där lagen ofta tar utgångspunkt i en skolklass, en lokal förening, eller grupp kompisar. Varje lag leds av en vuxen lagledare.

Genomförandet sker alltid under hösten, vanligvis september-november, och är indelad i tre divisioner. Utformningen av tävlingen är anpassad till respektive åldersnivå:

  • Challenge för ungdomar mellan 10-16 år
  • Explore för barn mellan 6-9 år
  • Discover för barn mellan 4-6 år (genomförs inte i FLL Skåne)

Kom igång och läs mer om FLL i skolan och FLL med kompisar, eller bli inspirerad av tidigare säsonger.

Organisationerna bakom FLL

FLL började som ett samarbete mellan organisationen FIRST® – en förkortning av For Inspiration and Recognition of Science and Technology – och leksakstillverkaren LEGO®. I Skandinavien arrangeras FLL sedan år 2000 av stiftelsen FIRST Scandinavia. Sajten hjernekraft.org utgör navet i kommunikationen och administrationen av alla platser och lag som genomför FLL varje år.

Vår ideella förening, FIRST® LEGO® League Skåne, driver genomförandet av FLL för lag i Skåne med omnejd.

Engagera dig som jurymedlem eller funktionär

FLL bygger på engagemang från frivilliga, och ekonomiskt stöd från privata och offentliga organisationer. Du kan också hjälpa till.

Som jurymedlem eller partner visar du att världen utanför skolan är intresserad av deras nyvunna kunskaper. Din närvaro och dina bidrag uppmuntrar deltagarna att uppskatta problemlösning, och söka en framtid med en teknisk eller naturvetenskaplig bas.

Som funktionär som får allt att funka under regionfinalen. Med dig på plats får deltagare och lagledare stöd att i slutföra sitt intensiva projektarbete på bästa möjliga sätt.

Är du intresserad av att hjälpa till, anmäl ditt intresse.